Ing. Jaroslav Hladký - stavebná a obchodná činnosť